NSX Yerləşdirilməsinin Avtomatlaşdırılması: Şəbəkə Virtualizasiyasının Sadələşdirilməsi

NSX Yerləşdirilməsinin Avtomatlaşdırılması: Şəbəkə Virtualizasiyasının Sadələşdirilməsi

Şəbəkə virtualizasiyası müasir məlumat mərkəzi arxitekturasının təməl daşına çevrilərək təşkilatlara daha çox çeviklik, genişlənmə və təhlükəsizlik təklif edir. Aparıcı şəbəkə virtuallaşdırma platforması olan VMware NSX, şəbəkə xidmətlərinin yerləşdirilməsinin avtomatlaşdırılması üçün güclü imkanlar təqdim edərək, təşkilatlara rəqəmsal transformasiya təşəbbüslərini sürətləndirməyə imkan verir. Bu yazıda biz NSX yerləşdirilməsinin avtomatlaşdırılmasının üstünlüklərini araşdırırıq və Ansible istifadə edərək NSX komponentlərinin yerləşdirilməsinin avtomatlaşdırılması üçün addım-addım təlimat təqdim edirik.

NSX Yerləşdirilməsinin Avtomatlaşdırılmasının Faydaları

Sürət və Səmərəlilik: Avtomatlaşdırma NSX komponentlərinin sürətlə yerləşdirilməsinə imkan verir, şəbəkə xidmətlərinin göstərilməsi üçün tələb olunan vaxtı və səyi azaldır.
Ardıcıllıq: Avtomatlaşdırma NSX yerləşdirmələrinin bütün infrastrukturda ardıcıl olmasını təmin edərək, yanlış konfiqurasiya və xəta riskini azaldır.
Ölçeklenebilirlik: Avtomatlaşdırma təşkilatlara əməliyyat xərclərini artırmadan artan tələblərə cavab vermək üçün NSX yerləşdirmələrini asanlıqla genişləndirməyə imkan verir.
Əməliyyat Xərclərinə Qənaət: NSX yerləşdirməsini avtomatlaşdırmaqla təşkilatlar əl ilə müdaxilə ehtiyacını azalda bilər ki, bu da əməliyyat xərclərində qənaətə gətirib çıxarır.
Ansible ilə NSX Yerləşdirmənin avtomatlaşdırılması

Ansible NSX komponentlərinin yerləşdirilməsini avtomatlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilən güclü avtomatlaşdırma vasitəsidir. Aşağıda Ansible istifadə edərək NSX-in yerləşdirilməsinin avtomatlaşdırılması üçün addım-addım təlimat verilmişdir:

Ansible-ı quraşdırın: Ansible-ı idarəetmə qovşağına quraşdırın. Bu, Ansible oyun kitablarını yerinə yetirmək üçün istifadə ediləcək fiziki və ya virtual maşın ola bilər.
Ansible inventarını konfiqurasiya edin: NSX Manager, NSX Controllers və ESXi hostlarının IP ünvanlarını və ya host adlarını sadalayan Ansible inventar faylı yaradın.
Ansible Playbook yaradın: NSX komponentlərini yerləşdirmək üçün tələb olunan tapşırıqları müəyyən edən Ansible oyun kitabını yazın. Buraya NSX Manager-in yerləşdirilməsi, NSX Controllers-in konfiqurasiyası və ESXi hostlarının hazırlanması kimi tapşırıqlar daxil ola bilər.
Ansible Playbook-u işə salın: ansible-playbook əmrindən istifadə edərək Ansible playbook-u yerinə yetirin. Ansible, oyun kitabında müəyyən edilmiş tapşırıqlar əsasında NSX komponentlərinin yerləşdirilməsini avtomatlaşdıracaq.
NSX Yerləşdirməsini yoxlayın: NSX komponentlərinin uğurla yerləşdirildiyini və gözlənildiyi kimi işlədiyini yoxlayın. Buraya NSX Manager, NSX Controllers və NSX məntiqi açarlarının statusunun yoxlanılması daxil ola bilər.
NSX Deployment üçün Ansible Playbook nümunəsi

---
- name: Deploy NSX Manager
hosts: nsx_manager
tasks:
- name: Download NSX Manager OVA
get_url:
url: https://<url_to_nsx_manager_ova>
dest: /tmp/nsx_manager.ova

- name: Deploy NSX Manager OVA
vmware_deploy_ovf:
hostname: "{{ vcenter_hostname }}"
username: "{{ vcenter_username }}"
password: "{{ vcenter_password }}"
datacenter: "{{ datacenter }}"
cluster: "{{ cluster }}"
datastore: "{{ datastore }}"
name: "{{ nsx_manager_name }}"
ovf: "/tmp/nsx_manager.ova"
validate_certs: no

- name: Configure NSX Manager
nsx_manager_register:
hostname: "{{ nsx_manager_ip }}"
username: "{{ nsx_manager_username }}"
password: "{{ nsx_manager_password }}"

Join the discussion

Bülleten